Čtvrtý letošní seminář ITSM Prakticky

Ve čtvrtek 1. června proběhl již čtvrtý letošní seminář ITSM Prakticky zaměřený tentokrát na měření výkonnosti (KPI – klíčové ukazatele výkonnosti) a reporting v oblasti poskytování IT služeb.

V prezentaci se daly celkem snadno identifikovat výchozí principy:
  1. v kaskádě ukazatelů a reportingu přes jednotlivé úrovně řízení to byl CMM model
  2. v rozpadu KPI pak principy BSC (Balanced Score Cards)

Přednášející František Kohout z DHL představil s velkým přehledem zainteresovaného manažera tento koncept jako proces a nástroj, umožňující organizaci definovat a monitorovat výkonnostní ukazatele na různých úrovních řízení.

Hlavním přínosem pro všechny účastníky pak byly praktické zkušenosti s definováním, zavaděním a praktickým používáním tohoto koncept v podmínkách velkého celosvětového hráče jakým DHL nesporně je.

V živé diskusi byly pravděpodobně nejcennější zkušenosti z implementace i využívání, které odpovídaly na otázku „Co byste, při zpětném pohledu, udělali jinak, nebo nedělali vůbec.“

Jak prezentace, tak diskuze přinesla účastníkům celou řadu cenných poznatků, využitelných v jejich další činnosti.

“Velmi přínosné byly konkrétní postřehy a zkušenosti prezentujícího a dalších posluchačů ohledně zavádění KPI do praxe. Některé postřehy mě inspirovali a použiji je pro naše KPI, např. způsob vyhodnocení a reportování KPI směrem k managementu.” předseda itSMF Patrik Šolc

„Zaujalo mně, jak mají v DHL vypracovaný systém KPI/metrik a ty jsou zaměřené na různé úrovně řízení. Sice se jim to ne vždy úplně daří mít je provázané a nefunguje jim úplně zaměření na strategické cíle podniku (přičemž ty podřízené KPI nejsou asi vždy v souladu s “nadřízenými KPI”), ale základ tam je. Zamýšlím se, zda tato metoda nemůže vést až k obsesi čísly, přičemž se zapomene na soft cíle, které nejsou měřitelné. Přesto však v obrovské IT organizaci určitě má takový systém místo, pokud se z toho nestane modla a všeřešící systém motivace, odměňování.“ Ivan Volný, člen Výboru pro publikační činnost