únor, 2017 Toggle

Vliv rozhodování IT na správu datacenter (DC Facilities)

Tento dokument je možná zaměřený poněkud více technicky, nicméně ukazuje důležitost komunikace IT oddělení (poskytovatele IT služeb) se správou budov datacentra (Facility management).

Pokračovat ve čtení →

Logický design konfigurační databáze podle ITILu

Základním prvkem procesu správy konfigurací je konfigurační databáze. CMDB je ovšem v ITILu popsána jen velmi obecně a tato práce se snaží alespoň trochu tento popis rozšířit. V úvodu jsou srovnány některé elementy/pojmy procesu (CMDB, CMS, CI, atd.) v rámci jednotlivých verzí ITILu a taktéž zdůrazněno několik důležitých aspektů zmíněného procesu.

Pokračovat ve čtení →

Začněte stávajícím stavem

Hlavní zásady ITILu Autor pracuje jako Manažer pro byznys transformaci ve společnosti Walta Disneye.

Pokračovat ve čtení →

Postupujte iterativně

Hlavní zásady ITILu Autorka je profesorkou Atlantické univerzity v Portugalsku.

Pokračovat ve čtení →

Návrh podle zkušeností

Hlavní zásady ITILu Autor má dlouholeté zkušenosti v oblasti IT v celé řadě odvětví. Naposledy byl přizván, aby koordinoval tým, jehož úkolem byl výběr poskytovatele služeb aplikačního managementu ve společnosti XYZ, největší společností v oblasti spotřebního zboží na světě.

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.