srpen, 2016 Toggle

Referenční architektura Open Group IT4IT ™

Přinášíme úvodní informaci k referenční architektuře, která pracuje s hodnotovým řetězcem IT a je komplementární k ITIL, TOGAF, ArchiMate. Více se o IT4IT  dozvíte na říjnovém semináři itSM Prakticky.

Pokračovat ve čtení →

Poskytování životně důležitých aplikací k získání konkurenční výhody – urychlení s moderní infrastrukturou

Kolik vás stojí, když máte nedostupné systémy pro styk se zákazníkem?  Alespoň jeden neplánovaný výpadek datového centra za poslední dva roky zažilo 95% podniků.

Pokračovat ve čtení →

Hledání osvědčených postupů pro infrastrukturu moderního datového centra

Data se vytvářejí, analyzují, aktualizují a využívají v aplikacích.  Často lez nalézt přímou souvislost mezi výkonností a nákladovou efektivností vašich aplikací a architekturou a stářím serverů, na kterých běží. Renovace serverové infrastruktury přináší výhody rychlejšího zpracování a zlepšení hospodárnosti různých scénářů byznys aplikací.

Pokračovat ve čtení →

Poučení o DevOps pro vedoucí IT – DevOps Lessons for CIOS

Není pochyb o tom, že se z hnutí DevOps stal mainstream. Jestliže se mu věnují i webové stránky IBM a HP, není o čem diskutovat. Pokud bychom ho měli umístit v rámci Gartner Hype Cycle, museli by i ti nejoddanější zastánci přiznat, že rychle blíží k "Vrcholová hodnotě přehnaných očekávání". Co to znamená pro vás jako CIO? Měli byste se tomuto vývoji  zcela vyhýbat, dokud se situace trochu neuklidní? Vůbec...

Pokračovat ve čtení →

Nástrojový řetězec pro DevOps – DevOps Toolchain

Devops může dnes potřebovat dlouhý úvod, ale mnozí jsou stále na rozpacích, když mají vysvětlit, co přesně obnáší. Někteří zdůrazňují spojení dvou pojmů s tím, že srdcem DevOps je spolupráce mezi vývojáři a provozním personálem. Ostatní se zaměří na nástroje a problémy, které řeší, a pějí chválu na DevOps při řešení jejich strastí s infrastrukturou.

Pokračovat ve čtení →

Kontinuální monitoring bezpečnosti DevOps – Continuous Security Monitoring for DevOps

Nejnovější články a knihy, pojednávající o bezpečnosti IT začínají vždy vykreslením bezútěšné krajiny prosycené internetovými hrozbami s rostoucí propracovaností i objemem. Zajímavé je, že v tom se neliší od nálad, popisovaných před deseti lety a bezpečnost je stále naléhavou záležitostí, ne-li ústředním bodem znepokojení ve firmách.

Pokračovat ve čtení →

Čtyři předpoklady pro úspěch DevOps – The Four Prerequisites For DevOps Success

Svět se stává každým dnem více vybavený nástroji, propojenější, inteligentnější. Infrastruktury, aktiva a zařízení se po celém světě rychle digitalizují, dávají k dispozici 24/7/365 a každodenní předměty se mění na chytřejší, které lidem, systémům a objektům umožňují komunikovat navzájem zcela novým způsobem.

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.