prosinec, 2015 Toggle

Přínosy řízení hodnoty

Řízení hodnoty (MOV) se vyvinulo z osvědčené, úspěšné praxe hodnotového řízení, používané po mnoho let v mnoha různých odvětvích. MoV je důležité pro portfolia, programy a projekty. Na úrovni portfolia odráží strategické cíle organizace, a určuje agendu pro programy, kterými se tyto cíle dosahují, které zase definují programy a projekty k dosažení požadovaných výstupů.

Pokračovat ve čtení →

Pricipy ResourceFirst™ v řízení portfolia projektů (PPM)

Jádrem všech analýz portfolia projektů je v PPM metodě ResourceFirst plánování zdrojů. To se řeší vždy jako první, protože má velký dopad na počáteční výkonnost a v celém procesu řízení portfolia je základem pro stanovení proveditelnosti.

Pokračovat ve čtení →

Kompletní průvodce marketingem pro poskytovatele managovaných služeb (MSP)

Efektivní marketing je dnes výzvou pro podniky všech velikostí a odvětví, a MSP nejsou výjimkou. Technologie a poskytování služeb jsou jistě jádrem každého moderního MSP portfolio - ale bez efektivního marketingu může být pro podnik velmi obtížné dosáhnout růstu a proniknout na nové trhy.

Pokračovat ve čtení →

Agilní přechod služby

Technologie, kterou využíváme, se neustále vyvíjí. Zrychlující se tempo vývoje cloudu, mobility a sociálních médií a měnící se chování spotřebitelů nutí podniky vážně se zabývat zkušenostmi z oblasti služeb.

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.