září, 2015 Toggle

Jaké jsou příležitosti pro dodavatele IT v oblasti vzdělání

V důsledku vládních škrtů ve veřejném sektoru nebudou asi výdaje škol a univerzit na IT tak štědré jako z vlády premiéra Blaira.

Pokračovat ve čtení →

Osm kroků ke strategii hybridních cloudů

Dominantním modelem podnikového IT se velmi rychle stávají hybridní cloudy. Toto pojetí cloudu přináší rozsáhlejší fond výpočetních zdrojů tím, že spojuje více modelů využívání, včetně veřejných a privátních cloudů, managovaných služeb tradičního in-house prostředí IT.

Pokračovat ve čtení →

Konference IT Governance 2015 / link

Vážení členové,

rádi bychom Vás pozvali na konferenci IT Governance, která se koná v Plzni ve dnech 13.-15.10. 2015. Členové itSMF Czech Republic se mohou registrovat za snížený poplatek jako ISACA členové.

Dopad megatrendů v IT na infrastrukturu

Osvědčené postupy: jak megatrendy v IT ovlivňují transformaci infrastruktury

Pokračovat ve čtení →

Automatizace a zlepšení procesu reakce na incident ve třech krocích

Jestliže byl rok 2014 rokem rozsáhlých narušení, kdy ve velkých korporacích selhávala obrana proto hackerským útoků, což vedlo k rozsáhlým únikům dat těchto společností, bude se zřejmě rok 2015 nazývat rokem proaktivní bdělosti. Proti útokům motivovaných hackerů není žádná z našich sítí imunní.

Pokračovat ve čtení →

10. ročník konference ICTM 2015 / link

Správa dodávky ICT služby je v drtivé většině zcela stejně důležitá jako vytváření služby. Významnou úlohu při tom hraje řízení vztahů na personální úrovni, nástrojová podpora a použitý procesní rámec.

Výhody integrovaného využití prostředků výpočetní techniky

Éra konvergence IT infrastruktury je v našich rukách. Integrované konvergované infrastrukturní systémy - integrace počítačů, sítí a úložišť - se rychle staly preferovaným základním stavebním kamenem, akceptovaným podniky všech typů a velikostí.

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.