květen, 2015 Toggle

Technologie IBM Maximo pro agilitu byznysu a IT

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí podněcovaném rychlým technologickým pokrokem, si vedoucí podniky uvědomily, že v zájmu zachování konkurenční výhodu a provozní dokonalosti, musí mít nejen adaptabilní obchodní procesy, ale musí mít i agilní IT infrastrukturu se správnou kombinací byznys a provozních aplikací na podporu jejich měnícího se byznys prostředí.

Pokračovat ve čtení →

Transformace, která podněcuje agilitu byznysu i IT

Zdravotnictví přechází na cloud computing

Pokračovat ve čtení →

ITIL a Rada hrabství Essex

Dokument přináší souhrnný popis, jak orgány druhého největšího územně správního celku Anglie uplatnily ITIL.

Pokračovat ve čtení →

Axelos prodal ITIL? / link

Na IT Skeptik se objevila úžasná zpráva, že se objevily indicie naznačující, že Axelos prodal ITIL konsorciu nezávislých ITSM konzultantů!

Dokument: BABOK

BABOK® (Business Analysis Body of Knowledge)  je obecně uznávaný standard pro oblast byznys analýzy, spravovaný nezávislou, neziskovou asociací IIBA – International Institute of Business Analysis http://www.iiba.org/ . Je to podobná organizace jako ITSM International pro ITIL.

Pokračovat ve čtení →

Enterprise Architecture workshop s Marcem Lankhorstem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spoloupráci s VŠE v Praze a společností BiZZdesign si Vás dovolují pozvat na Enterprise Architecture workshop s Marcem Lankhorstem - otcem jazyka ArchiMate a evangelistou Enterprise Architecture, který se koná dne 27. května 2015 od 16,00 na VŠE v Praze.

Pokračovat ve čtení →

4. ročník prestižní mezinárodní konference SDFI 2015 / link

V Brně proběhne 20.5.2015 další ročník prestižní IT konference Service Delivery Forum International 2015- SDFI 2015. Na konferenci vystoupí řada respektovaných osobností ze zahraničí i České republiky. Pro členy itSMF CZE platí snížený registrační poplatek 5000 Kč (pro nečleny 8500 Kč).

Certifikace ISO/IEC 20000-1 / link

V lednu 2015 vydala mezinárodní organizace International Accreditation Forum (IAF) požadavky na akreditaci certifikačních orgánů certifikujících ISO/IEC 20000-1. Předpokládáme, že Český institut pro akreditaci (ČIA) začne tyto požadavky uplatňovat v ČR v roce 2016. Informaci o nových požadavcích najdete v prezentaci.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.