říjen, 2014 Toggle

Valná hromada

Výroční valná hromada členů sdružení, která se uskuteční ve čtvrtek 8.1.2015.  Prosíme vás o zajištění vaší účasti. Účast je nutná k tomu, aby valná hromada  byla usnášení schopná.

Pokračovat ve čtení →

Partnerský program Axelos / link

Axelos otevírá partnerský program a vyzývá zájemce k bezplatnému připojení se.

Bližší informace o cíli, zamýšleném výsledku a hlavních výhodách pro členy, jakož informace o způsobu přihlášení jsou k dispozici zde.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.