červenec, 2014 Toggle

Agilní přechod služby

Pojem "agilní" znamená v IT kontextu prostě použití jiného přístupu softwarových týmů k řízení IT a vývoje, s cílem dodat zákazníkovi slíbené konkrétnější výsledky a včas. Pro byznys přináší agilita vynikající způsob, jak v rámci organizace reagovat na zvyšující se rychlost změn. Klíčový je ale hladký přechod; tento dokument vysvětluje, jak úspěšně řídit přechod služby z vývoje do provozu...

Pokračovat ve čtení →

Jak se chopit příležitostí a výzev cloudu s ITILem

Řízení IT v cloudu má v očích organizace vlastnosti jako "Dr. Jekyll" a "pan Hyde" - a má významný vliv na řízení IT služeb.

Pokračovat ve čtení →

Případová studie: Společné využití ITILu a PRINCE2

Na reálném příkladu implementace Service Desku velké korporátní organizace autor demonstruje výhodnost současného využití principů ITILu a PRINCE2. Jednalo se o poměrně velký offshore projekt,  kdy by ve finální fázi oddělení Service Desku zaměstnávalo přes 150 pracovníků, přičemž funkce SD měla podporovat většinu procesů Service Operation.

Pokračovat ve čtení →

Konference ICTM 2014: vyhodnocení

Vážení členové, v dokumentech níže naleznete tiskovou zprávu a vyhodnocení konference ITCM 2014, jejímž partnerem bylo již tradičně i sdružení itSMF Czech Republic.

Pokračovat ve čtení →

Budoucnost ISO norem pro oblast systémů řízení

V roce 2014 vydala organizace ISO dokument ISO/IEC Directives s přílohou „Annex SL“, čímž nahrazuje původní dokument „ISO Guide 83“.

Pokračovat ve čtení →

Cloud – příručka kupujícího

Vše, co potřebujete vědět a zvážit, než přejdete do cloudu. Tento dokument má sloužit jako vodítko pro ty organizace, které zvažují využití IT služeb prostřednictvím cloudu.

Pokračovat ve čtení →

Synergie mezi ITILem a znalostně orientovanou podporou

ITIL přináší poskytovatelům služeb návody na poskytování kvalitních IT služeb a na procesy, funkce a další dovednosti, potřebné k jejich podpoře. ITIL poskytuje rámec pro to, co je třeba řešit.

Pokračovat ve čtení →

(English) Van Haren Publishing: Summarized 35 International Best Practices and Standards

Pokračovat ve čtení →

Klíčové přínosy ITILu®

ITIL je nejrozšířenější přístup k řízení IT služeb přes osvědčené postupy na světě, využívaný ve většině předních světových organizací. Oslava 25 let, po které již ITIL napomáhá společnostem těžit z pokroku v oblasti globálních osvědčených postupů, dokazuje, že se ITIL  stal volbou vedoucích firem na celém světě - od malých a středních podniků až po velké korporace.

Pokračovat ve čtení →

Saas Economics

Tento dokument se zabývá tím, jak SaaS snížením nebo odstraněním nákladů na údržbu, vnitřní zdroje a na infrastrukturu zásadně změnilo ekonomiku ITSM. Nasloucháte tomu, co vám říkají tradiční společnosti řízení IT služeb, a myslíte si, že nákup jejich softwaru nebo aplikačních služeb je z hlediska rozpočtu chytré řešení. Zmýlíte se.

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.