leden, 2012 Toggle

Přínosy integrace řízení kapacit a řízení výkonnosti aplikací

Výhody integrace správy kapacit s řízením výkonnosti aplikací jsou v tomto dokumentu zdůrazněny pomocí termínu predikovaná spolehlivost (predictive reliability). Stručně řečeno, jde o způsob jak zajistit spolehlivou dodávku služeb za všech možných podmínek či událostí způsobených dnešní ohromnou komplexností IT prostředí a dalšími omezeními jako vazby na další systémy/aplikace, finanční limity a...

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 23

Mám dvě otázky z oblasti Incident a Problem managementu. Jde mi především o prakticky použitelné zkušenosti. Metriky, které moc nedávají smysl, nebo je nejde ve skutečnosti rozumně měřit, jsou všude po Internetu (a částečně i v ITILu). Obě otázky jdou k jádru procesu: chci měřit Voice of the customer (ala Six Sigma), tedy "Nechceme opakované incidenty" a "Chceme snížit počet incidentů". Nechci metriky, které se...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.