duben, 2011 Toggle

Otázka č. 17

Jaké dopady bude mít vydání normy ISO/IEC 20000-1:2011 pro organizace, které jsou držitelem certifikátu shody s ISO/IEC 20000-1:2005? Doslechli jsme se, že nová verze normy, jejíž vydání je snad již jen otázkou týdnů, bude klást mnohem přísnější požadavky na systém řízení IT služeb, a proto by nás zajímalo, v jakém časovém horizontu budeme muset náš systém uvést do souladu s těmito novými přísnějšími...

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 16

V knize Service Operation na str. 49 je uveden seznam atributů, které je vhodné při zakládání incidentu vyplnit. Kam však zapsat, která služba nefunguje? Je to Incident Category? Pokud ano, znamená to, že Category tree je nadmnožinou Katalogu služeb ? Pokud chci vědět, kolik incidentů bylo hlášeno k příslušné službě, není lepší mít rovnou atribut "Affected Service", kde si vyberu službu ze seznamu poskytovaných...

Pokračovat ve čtení →

Executive briefing: the benefits of ITIL®

To je téma, relevantní pro organizaci jakékoli velikosti nebo typu – pro malou, střední nebo velkou, místní nebo mezinárodní, pro veřejný, či soukromý sektor nebo neziskové organizace. Pro každého manažera, který chce maximalizovat hodnotu svého IT je to prakticky povinná četba, která vysvětluje:

  • Jak IT služby poskytují hodnotu byznysu, a proč je dobré řízení IT služeb zásadní pro uvolnění této...

    Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.