únor, 2010 Toggle

Service Management Transformation: An 8 Step Process from Organizational Effectiveness

Po dlouhou dobu byla obvyklým konceptem a praxí transformace prostřednictvím organizační změny. Po pečlivých pozorováních a po přečtení výsledků mnoha studií, mohu na tomto místě s jistotou uvést, že ve skutečnosti nebyly tak úspěšné, jak mnozí doufali, úspěchy byly v lepším případě omezené. Faktem je, že i po tolika letech s mnoha dostupnými znalostními rámci, popsanými a používanými v této...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.