duben, 2008 Toggle

Team-building and High-performance Teamwork

Článek pojednává o velmi často se vyskytující situaci v IT odděleních, kde jednotlivé skupiny spolu příliš nespolupracují, každý si hraje na svém písečku, řeší jen své úkoly a manažeři si budují svá království - sila. Popisuje postup jednoho CIO, který se takovéto oddělení pokusil změnit ve fungující a efektivně spolupracující tým. Nepodařilo se mu to. Autor článku se snaží vysvětlit, že CIO...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.