leden, 2008 Toggle

Safeguarding Against a World of Threats

Autory tohoto pojednání jsou Kevin Beaver, John Weathington, Scott Lowe a Adrian Bowles. Stať obsahuje čtyři kapitoly pojednávající o komponentech podnikových politik správy rizik. První kapitola pojednává o důležitosti a volbě vhodných metrik pro správu rizik - jsou zde mj. příklady otázek inspirujících k definování těchto metrik. V další části autoři zmiňují důležitost komplexního přístupu ke...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.