duben, 2006 Toggle

The business value of Release Management

Dokument - jak je zřejmé z názvu – zdůrazňuje důležitost procesu Správy releasů v rámci životního cyklu aplikací. Po krátkém úvodu následuje několik argumentů, proč se tento proces vyplatí zlepšovat. Dále jsou zde definovány cíle procesu a základní požadavky pro jeho kvalitní nasazení. Dokument rovněž uvádí hlavní strategické směry při zavádění a využívání tohoto procesu, jež jsou rozděleny do...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.