prosinec, 2005 Toggle

BiSL – Business Information System Library – příručka manažera

BiSL je veřejně dostupný procesní rámec, za jehož rozvoj zodpovídá ASL BiSL Foundation. BiSL reprezentuje přemostění mezi IT a byznys procesy a mezi administrátory byznys informací a informačními manažery. Procesní model BiSL přináší průnik do všech primárních procesů a jejich pole působnosti a do vztahů mezi procesy. Kromě jiného nabízí výchozí bod pro zlepšení těchto procesů s vyžitím nejlepších...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.