září, 2005 Toggle

BSM Maturity Model

BSM Maturity Model nabízí rámec pro určení současného stavu organizace v Business Service Managementu – zajištěním investic IT tak, aby poskytovalo služby byznysu v souladu se strategií byznysu, jeho cíli a plány. Model zavádí 5 stupňů zralosti:

  1. Essential – minimální IT rozpočet, byznys neočekává od IT zázraky.
  2. Predictive – IT snižuje svými službami náklady byznysu, management sleduje...

    Pokračovat ve čtení →

TOGAF™ 9 and ITIL® V3 Two Frameworks Whitepaper

Dokument popisuje vazby mezi rámci ITIL a TOGAF, které nabývají na důležitosti vzhledem ke stále většímu důrazu na slaďování IT a businessu. Jestliže v dřívějších dobách na sebe IT specialisté využívající tyto rámce příliš „nenaráželi“, s rozvojem ITIL do verze 3 a TOGAF do verze 9 již na sebe tyto dva rámce nejen navazují, ale dokonce vykazují překryv z hlediska jejich záběru. Po stručné historii...

Pokračovat ve čtení →

Information Governance as a Holistic Approach to Managing and Leveraging Information

V tomto dokumentu jsou uvedeny výsledky a jejich analýza průzkumu v oblasti Information Governance (IG). Výzkum připravila a sponzorovala společnost IBM, provedl ho tým BeyeNETWORK a v jeho rámci bylo osloveno na 45 tisíc respondentů. Cílem výzkumu bylo pochopit jak trh vnímá IG v několika klíčových oblastech:

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.