srpen, 2005 Toggle

Establishing a Configuration Management Database Schema: A Working Model

Tento příspěvek je zaměřen na problematiku vytvoření modelu struktury Konfigurační databáze (CMDB). Je zajímavé, že autoři zavrhli použití obvyklých vizuálních modelovacích technik, jako jsou ER diagramy či UML modely tříd a to z toho důvodu, že ve výsledku je na těchto diagramech struktura CMDB příliš rozsáhlá a nepřehledná. Také zavrhli příklad uvedený v knize ITIL Service Support z důvodu přílišného...

Pokračovat ve čtení →

ITIL V3 and Information Security

Tento dokument pojednává o roli a důležitosti účinného systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management – ISM) pro byznys, jak ho podporuje rozsáhlý soubor globálních standardů a způsoby jejich harmonizace s ITILem. Dokument je určen manažerům z byznysu i IT, kteří jsou obeznámeni s ITILem nebo se o něj zajímají. Rozebírá obsah a účel globálních standardů a vztahy mezi nimi, návody...

Pokračovat ve čtení →

Cross-Reference ITIL V3 and MOF 4.0

IT organizace jsou v současném turbulentním podnikatelském, globalizovaném prostředí neustále pod tlakem požadavků na dodávání stále lepších a levnějších služeb. Tyto opakující se výzvy vyvolaly vznik několika rámců, které se zaměřují na to, jak se s těmito výzvami vyrovnat. Jedním z nejznámějších je ITIL. Jiný přístup se stejným cílem je strukturovaný přístup Microsoftu – Microsoft Operations...

Pokračovat ve čtení →

Disney – cesta k ITILu

Případová studie ukazuje zavedení ITILu v divizi Theme Parks & Resorts společnosti The Walt Disney Company. Zábavní střediska navštíví ročně kolem 118 miliónů lidí na celém světě a IT oddělení zaměstnává skoro 1000 lidí a stará se o 800 aplikací na 1800 serverech. Protože technologie dnes hraje nezastupitelnou roli při zajišťování chodu zábavních parků, vytváří to enormní tlak na dostupnost,...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.