červenec, 2005 Toggle

ITIL V3: Where To Start & How To Achieve Quick Wins

Při implementaci principů procesního řízení dle knihovny nejlepších praktik ITIL se organizace přirozeně setkávají s řadou obtíží. Tento dokument se snaží pomoci překonat dvě z nich. Jednak optimální volbu procesů, se kterými při zavádění začít, a také brzké dosažení alespoň několika dílčích úspěchů, které mají pro implementační týmy pozitivní motivační efekt a zároveň pomáhají přesvědčit...

Pokračovat ve čtení →

Aligning IT to Organizational Strategy

(IT Balanced Scorecard) Efektivita, účinnost a celkově výsledná hodnota investic do IT (technologie, procesy, služby, lidé) je v základu determinována kvalitou strategie IT, její aplikovatelností, řiditelností a zejména pak mírou její sladění vůči strategii podniku a jeho jednotek. Jinými slovy: čím více vychází strategie IT ze strategie a strategických cílů podniku, tím větší výslednou hodnotu pro podnik...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.