červen, 2005 Toggle

Postup vytvoření komunikačního programu

Obvyklým doporučením, které zaznívá na každé konferenci zabývající se ITSM, pro úspěšnou realizaci ITSM projektů je nepodceňovat komunikaci v rámci projektu. Tento článek přináší návod, jak strukturovaným postupem vytvořit komunikační program. Komunikační program se skládá ze tří klíčových částí:

Hledání integrační strategie pro cloud

Celopodniková integrace a její nespočetné výhody byly v minulosti dosažitelné pouze pro velké společnosti, a to kvůli vysokým nákladům na nákup a implementaci integrovaných řešení, které se donedávna pohybovaly v řádu statisíců dolarů. Ti, kteří si mohli dovolit zakoupit a implementovat integrované podnikové řešení, těžili z nákladové efektivnosti automatizovaných podnikových procesů podpořených řadou...

Pokračovat ve čtení →

Sedm předpokladů a omezení Správy IT služeb

Projekty Správy IT služeb mají sedm klíčových předpokladů a kritických faktorů úspěchu, které určují vizi, směr, energii a zdroje na aktivaci a udržení projektu v chodu a na dosažení slíbených přínosů. Pro většinu organizací však představují tyto klíčové předpoklady často omezení a fatální bloky, paralyzující a následně ukončující jejich iniciativy v oblasti Správy IT služeb dříve, než mohou...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.