březen, 2005 Toggle

Everything you wanted to know about PRINCE2™ in less than one thousand words!

PRINCE2 (PRojects INControlled Environments), je mezinárodní metodikou pro řízení projektů. Dokument na třech stránkách shrnuje historii vzniku metodiky, obsahuje základní definice a schéma procesu řízení projektů skládající se z 8 dílčích procesů, 8 nezbytných komponent, 3 podpůrných technik a dalších doplňkových dokumentů. Dále jsou zde popsány základní...

Pokračovat ve čtení →

Change Management Methods and Implementation Best Practices (White Paper)

V dokumentu jsou na pěti stránkách stručně popsány příklady nejlepších praktik pro implementaci procesu řízení změn. Dokument shrnuje hlavní cíle a úkoly procesu a především popis základního životního cyklu změny včetně klíčových aktivit. Součástí dokumentu je i vzorová matice pro přidělování priority jednotlivým změnám. Dále jsou zde definovány základní funkce změnového výboru s doporučenou...

Pokračovat ve čtení →

Incident/problem Management Methods and Service Desk Implementation Best Practices

Dokument uvádí názorné příklady aplikace nejlepších praktik pro zavádění procesů řízení incidentů, problémů a provozu funkce Service Desk. Obsahuje řadu procesních diagramů, které jsou rozpracovány a podrobně okomentovány pro jednotlivé eskalační fáze od první až po třetí úroveň podpory. V odstavci věnovaném benchmarkingu a měření lze nalézt příklady metrik pro vyhodnocování kvality zpracování...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.