leden, 2005 Toggle

Enterprise Architecture Expands its Role in Strategic Business transformation

Průzkum společnosti Infosys o podnikové architektuře (Enterprise Architecture - EA) 2008/2009 Poměrně rozsáhlý materiál (32 stran, 33 obrázků a grafů) založený na průzkumu 173 středních a velkých organizací, které poskytly odpovědi týkající se 24 tématických okruhů. Průzkum provedený v období hospodářské recese prokázal, že EA se nově zaměřuje především na sladění IT s businessem; její role roste...

Pokračovat ve čtení →

Směrnice OGC pro komercionalizaci příručky Portfolio Management

Vzhledem k tomu, že z hlediska podpory pro celkový koncept Portfolio, Programme and Project Offices (P3O) nabízí OGC detailní návody pro dvě oblasti ve formě PRINCE2 a Managing Successful Programmes (MSP), v...

Pokračovat ve čtení →

Aligning COBIT® 4.1, ITIL® V3 and ISO/IEC 27002 for Business Benefit

Rozsáhlý 130stránkový dokument vznikl na základě společné studie britské OGC a IT Governance Institute za podpory itSMF. V úvodních kapitolách dokument popisuje současnou situaci: vzrůstající důležitost a rostoucí náklady na IT, na druhé straně tlak na návratnost investic, optimalizace a růst výkonu i rostoucí povědomí o standardech a rámcích od ITILu přes COBIT až po PMBOK. Aplikování standardů a...

Pokračovat ve čtení →

Certifikace ISO 20000 a co od ní lze očekávat

ISO 20000 je mezinárodní standard, pro IT service management. Norma vznikla z britského standardu BS15000 a definuje minimální požadavky pro certifikaci kvality řízení procesů v IT. Kromě zmíněných požadavků (Specifications) obsahuje rovněž část sloužící jako směrnice k jejich splnění (Code of Practice). Dva hlavní motivační faktory pro certifikaci podle ISO 20000 jsou dosažení zmiňované kvality dodávky...

Pokračovat ve čtení →

Effective Storage and Data Management

Dokument na pěti stránkách přibližuje problematiku řízení ukládání dat. Připomíná, že k efektivnímu storage managementu patří kromě řízení úložných prostorů také porozumění struktuře dat samotných, způsobu použití a jejich životnímu cyklu. V úvodu dokument probírá tyto obecné principy a následně se věnuje třem klíčovým oblastem v analýze dat, které vytvářejí komplexní datový profil: 1....

Pokračovat ve čtení →

Integrace Six Sigma a ITIL® v rámci neustálého zlepšování služeb

White Paper je uveřejněný TSO a Pink Elephant na www.best-management-practice.com. Dokument dlouhý 24 stran nejdříve v kapitole 2 stručně zopakuje známý model Neustálého zlepšování služeb : What is the vision?, Where are we now?... a koncept Portfolia služeb : Service Pipeline, Service Catalogue... Pro znalce ITILv3 nic nového. Pak v kapitole 3 seznámí...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.